Yritysten määrä per 1000 asukasta

Tuoreimman tilaston mukaan Satakunnassa on noin 65 yritystä 1000 asukasta kohden. Yritysten lukumäärä suhteutettuna väkilukuun on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2000 alkaen. Vertailtaessa koko maan lukuihin, kehitys Satakunnassa on hyvin samanlaista kuin koko maassa. Suurimmillaankin ero koko maan lukuun on ollut vain 1,5 yritystä/1000 asukasta. Viime vuosina tosin ero Satakunnan ja koko maan välillä on muuttunut siten, että koko maassa on suhteellisesti hieman enemmän yrityksiä väkilukuun nähden.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen yritystilastosta. Aiheesta enemmän täällä.