Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä

Yritysten yhteenlaskettu henkilöstö Satakunnassa on noin 60 000 työntekijää. Tästä noin kolmasosa työskentelee teollisuusyrityksissä. Toimialoista yli 10 % osuus on myös kaupalla ja rakentamisella.

Liikevaihtoa tarkastellessa teollisuus on selkeästi suurin toimiala, sillä maakunnan yritysten liikevaihdosta puolet tulee teollisuudesta. Toiseksi suurin toimiala on kauppa 18 % osuudella.

 

Vertailtaessa eri toimialojen henkilöstön ja liikevaihdon jakautumista Satakunnassa ja koko maassa, voidaan havaita teollisuuden merkitys Satakunnassa. Rakentaminen ja maatalous ovat toimialoja, joilla Satakunnassa henkilöstön osuudet ovat suurempia kuin koko maassa. Energia-alalla puolestaan liikevaihto on Satakunnassa merkittävästi suurempi kuin koko maassa.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen alueellisen yritystoiminnan tilastoista. Aiheesta enemmän täällä.