Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet

Syksyllä 2015 alkaneen ja syksyyn 2017 jatkuneen "Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen" -hankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä. Raportissa käsitellään Satakunnan merkittävimpiä teollisuuden keskittymiä sekä tarkastellaan uusien suurien teollisuuslaitosten sijoittumisedellytyksiä maakunnan eri osissa maankäytön suunnitteluun perustuen. Teollisuuden alueiden ohella hankkeeseen sisältyi aurinkoenergiaa koskeva osuus, jota hyödynnettiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnassa. Loppuraportissa käsitellään myös aurinkoenergiaa koskeva osuus, minkä lisäksi tällä sivulla on ladattavissa hankkeeseen kuuluva konsultin laatima esiselvitys laaja-alaisten aurinkoenergian tuotantoalueiden ominaisuuksista sekä vaihemaakuntakaavan laatimisen jatkomateriaali aurinkoenergian tuotantoalueiden osalta.

Hankkeen loppuraportti (pdf 19Mb)

Esiselvitys aurinkoenergian tuotantoalueista (pdf 3Mb)

Aurinkoenergian tuotantoalueiden jatkotarkastelu (pdf 14Mb)