Ympäristöntutkimus ja Satakunta

YMPÄRISTÖNTUTKIMUS JA SATAKUNTA -VERKOSTOITUMISTAPAAMINEN

Päivän tavoitteena on edistää kuntien, viranomaisten, sidosryhmien ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Aika: Ti 26.11.2019 klo 12:00 – klo 16:00

Paikka: Ravintola Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori

 

OHJELMA JA ESITYSTEN AINEISTOT

Puheenjohtajana toimii alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HAASTEITA SATAKUNNASSA

12.00 Puheenjohtaja kertoo tilaisuuden kulusta

12.05 Luonnon monimuotoisuus ja Satakunnan maakuntakaavoitus

Anne Savola, ympäristöasiantuntija, Satakuntaliitto

12.20 Uhanalaiset luontotyypit & Satakunta

Anne Raunio, ryhmäpäällikkö, SYKE  

12.50 Satakunnan suojelualueverkoston kehittäminen

Iiro Ikonen, ylitarkastaja, ELY-keskus 

13.10 Metsävara-aineistojen käyttö

Jarmo Uimonen, luonnonhoidon asiantuntija, Metsäkeskus 

13.30 – 14.00 KAHVITAUKO 

SATAKUNNAN ALUEEN VIHERVERKOSTOT JA TEHDYT LUONTOSELVITYKSET 

14.00 Kuntien viherverkostot

Heli Nukki, projektipäällikkö, Porin kaupunki

14.20 Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden nykytilaa koskeva selvitys 2019

Anne Savola, ympäristöasiantuntija, Satakuntaliitto

14.50 Satakunnan pohjavesivaikutteisten ekosysteemien inventointien tuloksia

Esa Hankonen, luontokartoittaja EAT 

15.10 Maakunnan viherverkostot – haastattelujen tuloksia

Sini Solala, luontokartoittaja EAT, Satakuntaliitto

15.25 Ympäristöntutkimuksen yhteistyö – alustus loppukeskusteluun

Ville Kangasniemi, radioekologi, EnviroCase Oy

15.30 Vapaata keskustelua 

Tilaisuuden aikana heränneitä ajatuksia, osallistujien edustamien tahojen ajankohtaisia kuulumisia sekä ideoita yhteistyön kehittämiseksi jatkoa ajatellen.

16.00 Tilaisuuden päätös

TERVETULOA!

 

Lisätiedot: Anne Savola puh. 0505961362 anne.savola@satakunta.fi 

               Sini Solala puh. 0447114318 sini.solala@satakunta.fi 

 

Ympäristöasiantuntija
Anne
Savola

• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• ympäristöasiat ja ympäristövaikutusten arviointi
• luonto
• maa-aines
• aluekehitys- ja hanketyöhön osallistuminen
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 50 596 1362
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi