Ympäristö

Ympäristön tila Lounais-Suomessa on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vuonna 2013 julkaisema raportti ympäristön tilasta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella. Raportti käsittelee muun muassa ilma- ja vesipäästöjä, maa-ainesten ottoa, metsien suojelua ja luomuviljelyä.

Lounais-Suomen aluetietopalvelu on portaali, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita ja verkostoja Lounais-Suomen alueelta. Osa portaalia on Lounais-Suomen alueen ympäristöasioita käsittelevä Ympäristö Nyt-sivusto.