Yhteistyötä ja Satakunnan kehittämistä

Maakuntien liitot aluekehitysviranomaisina vastaavat alueensa yleisestä kehittämisestä, maakuntatasoisen alueiden käytön suunnittelusta sekä edunvalvonnasta päämäärinään hyvinvoivat, menestyvät ja kilpailukykyiset maakunnat.

Toiminta perustuu kuntalakiin, alueiden kehittämislakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maakuntajakolakiin. Liitot laativat maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat, vuosittaiset toimeenpanosuunnitelmat sekä maakuntakaavat. Liitot osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Edunvalvonta on eri sidosryhmien pitkäjänteistä yhteistyötä

Satakuntaliiton perussopimuksessa esitetyn toiminta-ajatuksen mukaan liitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus-, ja suunnitteluorganisaationa. Yhdeksi tehtäväksi on määritelty edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön turvaamista sekä valvoa maakunnan etua.

Maakunnallisella edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista erityisesti kansalliseen ja EU:n poliittiseen päätöksentekoon. Eräissä tapauksissa edunvalvonta kohdistuu myös yksityisten yritysten, yliopistojen ja muiden yhteisöjen ratkaisuihin.

Edunvalvonnassa on keskeistä sopia laajassa yhteisymmärryksessä yhteiset kehittämistavoitteet ja –hankkeet. Satakunnan asukkaat ja eri toimijat kuten kunnat, alueviranomaiset, kansanedustajat, tiedotusvälineet ja eri alojen järjestöt tulee saada toimimaan samansuuntaisesti näiden yhteisesti sovittujen asioiden edistämiseksi.

Käytännön edunvalvontahankkeiden määrittely tehdään alueiden kehittämislain pohjalta Satakuntaliitossa. Keskeisenä työkaluna ovat Satakunnan kärkihankkeet ja muut ohjelmat. Edunvalvontaa tehdään järjestämällä neuvotteluja ja vierailuja, ottamalla kantaa, tekemällä aloitteita sekä julkisen tiedottamisen kautta.

Lue lisää Satakunnan edunvalvonnasta tästä linkistä

Satakunnan saavutettavuuden parantaminen on merkittävä edunvalvonnan kohde, lue lisää tavoitteista sivulta Saavutettavuus ja Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Satakuntaliiton toiminta - erityisesti edunvalvonta - on paljolti yhteistyötä.

Maakuntajohtaja
Asko
Aro-Heinilä

• Satakuntaliiton johtaminen
• maakunnan tahdonmuodostus
• edunvalvonta
• maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja

puhelin +358 50 350 1505
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi