Länsi-Suomen Allianssi (WFA) ja Eurooppa-toimisto

Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Satakuntaliitto yhdessä neljän muun (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa) Länsi-Suomen maakunnan kanssa muodostaa Länsi-Suomen Allianssin (WFA). Liitot toimivat yhteistyössä mm. Euroopan unionin suuntaan. Maakunnat vaikuttavat yhdessä kansalliseen aluepolitiikkaan ja erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on neljän maakunnan liiton (Satakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pohjanmaan liitto) yhteinen toimipiste Brysselissä. Eurooppa-toimisto on näiden maakuntien edunvalvontatoimisto, joka palvelee myös maakuntien tavoitteita toteutettavien muiden organisaatioiden intressejä.

Palvelut Brysselissä ja Suomessa

Edunvalvonnan lisäksi toimisto ylläpitää tiedotusverkkoa, johon alueen toimijat voivat kirjoittautua täällä. Toimiston henkilökunta opastaa ja auttaa asiakkaitaan hankerahoitusten etsimisessä, yhteistyöpartnereiden haussa ja EU-tiedon hankkimisessa. Vierailevat ryhmät saavat apua vierailuohjelmien suunnittelussa. Toimiston henkilökunta vierailee säännöllisesti maakunnissa, järjestää asiakastapaamisia, seminaaritilaisuuksia ja esitelmiä ajankohtaisista EU:n politiikka-aloista. Brysselissä järjestään vuosittain myös omia seminaareja ja osallistutaan eri verkostojen toimintaan.

Päättävät elimet

WFEO:n puheenjohtajiston kokous
- johtaa poliittista valmistelua
- jäseninä kustakin liitosta kaksi jäsentä, jotka valitaan maakuntahallitusten tai maakuntavaltuustojen puheenjohtajista, sekä maakuntajohtajat
- Satakuntaliiton jäsenet maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja
- kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa

WFEO:n maakuntajohtajakokous
- johtaa käytännön työskentelyä
- päätökset tehdään yksimielisinä
- kokoontuu kuukausittain

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi