Harjumaa- ja Viljandi -yhteistyö (Viro)

Satakunnalla on Viron Harjumaan (Tallinnan alue) ja Viljandin alueiden kanssa laaja-alaiset yhteistyösopimukset. Sopimukset tarjoavat niin Satakuntaliitolle kuin muille satakuntalaisille toimijoille mahdollisuuksia Viro-yhteistyöhön. Suunniteltavista ja käynnistettävistä yhteistyöhankkeista sovitaan toimijoiden kanssa aina erikseen.