Satakunnan vanhusneuvosto

Kuvassa Satakunnan vanhusneuvoston jäseniä vasemmalta oikealle: Matti Henell, Tuula Telin, Olavi Mäkinen (varajäsen, Leea Hiltunen oli estynyt tulemaan kokoukseen), Irma Roininen, Tuulikki Pajunen, Ulla Koivula (sihteeri), Ritva Kangassalo (asiantuntijajäsen Satakunnan vanhustuki ry), Sanna-Mari Pudas-Tähkä (varajäsen, Aku Keltto oli estynyt tulemaan kokoukseen), Simo Riuttamäki (Satakuntaliiton edustajana), Esko Keiholehti, Sari Teeri, Asko Aro-Heinilä (puheenjohtaja) ja Keijo Silvola. 

Satakunnan vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2010. Vanhusneuvoston toimintaperiaatteena on edistää toimia, joilla ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä elämisen arjen olosuhteita turvataan sosiaalisesti arvokkain ja moraalisesti kestävin perustein.

Neuvoston keskeisenä tehtävä on seurata maakunnan vanhusväestön elämänolosuhteiden ja ikääntyvälle väestölle tuotettavien palveluiden kehitystä alueen kunnissa. Neuvosto toimii ikääntyvän väestön hyvän elämän turvaamisen puolestapuhujana ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttajana.

Neuvosto seuraa alan valtakunnallista ja alueellista kehitystä toimenpidesuosituksia ja raportointia varten. Erityisesti neuvosto seuraa vanhustyön tasavertaisuuden toteutumista Satakunnan alueella.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetty laki (28.12.2012/980) eli ns. vanhuspalvelulaki on astunut voimaan 1.7.2013. Kuntien vanhusneuvostojen asettaminen tuli tässä laissa pakolliseksi. Maakunnallisen vanhusneuvoston asettaminen on edelleen vapaaehtoista.

Satakunnan vanhusneuvoston toimintaohje löytyy täältä (Word tiedosto) 
Satakunnan vanhusneuvoston esite: Lataa tästä PDF

Seminaariaineistot -kohdassa vasemmalla olevasta valintaluettelosta löydät päättyneiden tapahtumien aineistot.

Vanhusneuvoston kokousten muistiot

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen muistio 26.11.2019

Sähköinen ohjaustyökalu -esitys Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 10.9.2019

KumppanuusAkatemia -esitys Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 10.9.2019

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen 7.6.2019 muistio

Lounais-Suomen poliisilaitos, komisario Tuomo Katajiston luento 7.6.2019

Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen - Satakunnan Vanhustuki ry 2016-2019 -hankkeen loppuraportti.

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen muistio 26.3.2019

Kokeilimo - Kaikkien koti - SAMK, esteetön asuminen

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen muistio 11.12.2018

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen muistio 5.10.2018

Esitykset Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 5.10.2018: 

MUISTILUOTSIN TERVEISET MUISTIPERHEIDEN NÄKÖKULMASTA SOTEUUDISTUKSESSA 

ja liitteet Muistiluotsi-esityksiin:

Muistipotilaan hoitoprosessi
Muistityötä Satakunnassa -esite ja

Sinustako aivoterveyslähettiläs -esite sekä

SATAKUNNAN PALVELULUPAUS JA SEN TYÖSTÄMINEN

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen 7.6.2018 muistio

Satakunnan yhteisökeskuksen esittely - Heli Väisänen - Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 7.6.2018

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen 24.4.2018 muistio

Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen 30.1.2018 muistio

30.1.2018 kokouksessa Marja-Leena Kavaston esitys

Kokous 4.12.2017

Kokous 14.9.2017

Kokous 10.5.2017

Kokous 15.2.2017

Kokous 20.12.2016

13.9.2016 Satakunnan vanhusneuvoston kokouksen muistio

Johanna Aappola: Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö

Satakunnan Ammattikorkeakoulun hyvinvointi ja terveys -osaamisalueen vanhustyön lehtori Päivi Kankaanranta - SAMK:n vanhustyön koulutuksia.

21.4.2016 muistio

Maarit Haverinen - Seudullinen ikäihmisten perhehoito

Yhteisvoimin kotona - KASTE - esitys 3.12.2015

10.9.2015

Toimintamalli Porin vanhusneuvostosta, Irma Roininen

PoSa - Hyvinvoinnin portaat 65 vuotta täyttäville / Anne Tarhasaari

Vinkkivihko vanhusneuvostoille

PoSa seniorineuvolaesite

HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

30.1.2015

Muistiluotsin esittely

11.12.2014

18.9.2014

22.5.2014

Kuvaus KASTE -hankkeesta.

Kuvaus Diakonialaitoksen toiminnasta

12.12.2013

 

Markkinointisihteeri
Ulla
Koivula

• maakunnan markkinointi
• SataDigi-yhteistyö, järjestöyhteistyö, tapahtumat
• Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 50 528 4856
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi