Valmisteluvaihe

 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistot

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lataa aineistot alla olevista linkeistä

Kuulutus

Maakuntahallituksen päätös 28.11.2016

Maakuntahallituksen päätös 15.12.2016

Kutsu yleisötilaisuuksiin 1.2., 2.2., 8.2. ja 14.2.2017

 Yleisötilaisuuksien aineistot

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 lakisääteiset kaava-asiakirjat

Kaavakartta 1:100 000

Kaavayhdistelmä (epävirallinen) 1:100 000

Kaavamerkinnät- ja määräykset

Selostus, osa A

Erillisliitteet:

Selostus, osa B: Teemakohtaiset taulukot ja kartat

Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Satakunnan maakuntakaavan

Kaavakartta 1:100 000 (kumottavat merkinnät)

Kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

 

Valmisteluaineisto

Kauppa

Turvetuotantoalueiden ja luonnonarvosoiden valintaprosessi

Potentiaaliset turvetuotantoalueet, suokohtainen aineisto

Tuulivoima

Aurinkoenergian tuotantoalueet

Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2 voi antaa mielipteen lomakkeella, jonka voi ladata tästä Word- ja pdf -muodoissa.

Mielipidelomake Word

Mielipidelomake pdf

 

Lisätietoja antavat:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh. 044 711 4382

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh. 044 711 4334

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh. 050 596 1362

maakuntainsinööri Anne Nummela puh. 044 711 4317