Vahvistetut ja lainvoimaiset asiakirjat

Satakunnan maakuntakaavan asiakirjat

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

Vahvistuneet ja lakisääteiset asiakirjat:

Satakunnan maakuntakaavakartta:

Kartta A, pohjoisosa (2,3Mb)

Kartta B, keskiosa (2,9 Mb)

Kartta C, eteläosa (2,9 Mb)

Merkinnät ja määräykset (1,3 Mb)

Muut kaavaan liittyvät asiakirjat:

Kaavaselostus, osa A (5,1 Mb)

Kaavaselostuksen liitteet:

Teemakartat ja alueluettelot, osa B (15,1 Mb)

Avoin, osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu, osa C (5,3 Mb)

Vaikutusten arviointi ja vertailu seutukaavaan, osa D (7,8 Mb)

NATURA2000 - arvio, osa E (3,0 Mb)