Väkiluku ja väestönmuutos

Satakunnan maakunnan väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 222 957. Tässä osiossa käsitellään väestön muutosta vuosina 2000 - 2015. Muuttoliikkeeseen sisältyy sekä Suomen rajojen sisällä tapahtuva muutto että valtion rajat ylittävä siirtolaisuus.

Vuosien 2000 ja 2015 välillä Satakunnan väkiluku on laskenut keskimäärin 705 asukasta vuodessa. Väkiluvun laskuvauhti hidastui 2000-luvun alkuvuosista 2010-luvun alkuun, mutta kahtena viimesimpänä tilastointuna vuotena lasku on jälleen kiihtynyt. Syynä tähän on jatkuvasti heikentyvä luonnollinen väestönkehitys, sekä huonoon suuntaan kääntynyt kehitys muuttoliikkeessä.

Väestöä ja sen muutoksia käsitellään myös vuoden 2014 lopussa julkaistussa Satakunnan aluerakenneanalyysissä

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen muuttoliiketilastosta. Aiheesta enemmän täällä.