Väestön ikärakenne

Väestön ikärakenne on kehittynyt Satakunnassa siten, että vanhimpien ikäluokkien osuus väestöstä on kasvanut samalla kun lasten ja nuorten osuus on vähentynyt. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Vertailtaessa Satakunnan ja koko Suomen väestöpyramideja voidaan havaita, että Satakunnassa yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Vastaavasti alle 40-vuotiaiden osuus on hieman pienempi.

Satakunnan kuntien ikärakenteessa on varsin huomattavia eroja. Raumalla yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on lähes 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin Siikaisissa. Suhteellisesti eniten alle 15-vuotiaita Satakunnan kunnista on Eurajoella.

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen väestötilastosta. Aiheesta enemmän täällä.