Väestö kaupunki-maaseutu -luokituksessa

Suomen ympäristökeskus on laatinut hallinnollisista rajoista riippumattoman alueluokituksen, joka jakautuu seitsemään eri luokkaan. Luokituksen tarkoituksena on kuvata toisistaan poikkeavat alueet selkeinä kokonaisuuksina, jolloin on mahdollista tehdä havaintoja alueellisista eroista Suomessa. Luokitusta on esitelty tarkemmin ja siihen liittyvää materiaalia on saatavilla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Koko maan väestölukuja tarkasteltaessa voidaan havaita, että lähes 60 % suomalaisista asuu joko sisemmällä tai ulommalla kaupunkialueella. Maantieteellisesti nämä alueet keskittyvät eteläiseen Suomeen, erityisesti pääkaupunkiseudulle ja sen läheisyyteen. Myös Satakunnassa kaupungissa asuvien määrä on huomattava, mutta varsinaiset kaupunkialueet eivät ole yhtä merkittävässä osassa kuin koko maassa. Sen sijaan Satakunnassa asutaan kaupungin kehysalueella suhteellisesti enemmän kuin koko maassa, mikä kuvastaa kehitystä, jossa taajamien kasvu on ollut voimakkainta kaupunkiseutuja ympäröivillä omakotivaltaisilla alueilla.

Maaseutuluokkien osalta keskeisin havainto on ydinmaaseudun vahva rooli Satakunnassa.