Väestö ja hyvinvointi

Satakunnan väkiluku on laskenut pitkään. Vielä 1990-luvulla runsas muuttotappio oli syynä väestön vähenemiseen. 2000-luvun aikana muuttoliike on kääntynyt positiiviseksi lisääntyneet maahanmuuton ansiosta. Samalla kuitenkin luonnollinen väestönmuutos on muuttunut huonompaan suuntaan. Kokonaisuutena väkiluvun väheneminen ei ole viime vuosina ollut niin suurta kuin vielä vuosituhannen vaihteessa. Jatkossa kuitenkin haasteena on väestön ikääntyminen ja odotettavissa oleva luonnollisen väestönmuutoksen heikko kehitys.

Satakunnan väestöä ja sen muutoksia on käsitelty myös vuonna 2014 valmistuneessa aluerakenneanalyysissä. (luku 4)

Tällä sivulla käsiteltävät kokonaisuudet:

Väkiluku ja väestönmuutos

Luonnollinen väestönmuutos

Muuttoliike

Muuttoliike iän mukaan

Väestön ikärakenne

Väestön pääasiallinen toiminta

Taloudellinen huoltosuhde

Ulkomaalaisten määrä

Sairastavuusindeksi