Työttömyysaste

Työttömyyttä tilastoidaan Suomessa kahdella eri tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriön tilasto perustuu työ- ja elinkeinotoimistoihin työttömäksi ilmoittautuneiden osuuteen työvoimasta. Tilastokeskuksen työttömyysluvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jonka tiedot ovat verrannollisia muiden EU-maiden lukujen kanssa.

Tilastokeskuksen tuottaman työttömyystilaston mukaan työttömyys väheni Suomessa ja Satakunnassa 2000-luvun alkuvuosina. Vuonna 2008 alkanut taloustaantuma käänsi koko maan osalta työttömyyden kasvuun. Muutos näkyi myös Satakunnassa, mutta vuosittaiset vaihtelut työttömyydessä ovat olleet suurempia kuin koko maassa eikä työttömyyden nousutrendi ole ollut samalla tavalla selkeästi havaittavissa kuin koko maan osalta. Koko väestön työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta.

Tiedot perustuvat tilastokeskuksen työmarkkinatilastoon. Aiheesta enemmän täällä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilaston mukaan työttömyysprosentti on Satakunnassa vuoden 2005 jälkeen ollut korkeampi kuin koko maassa. Alimmillaan työttömyys oli vuonna 2008, jonka jälkeen työttömien osuus työvoimasta alkoi kasvaa. Satakunnassa työttömyyden kasvu on ollut hitaampaa kuin koko maassa, joten ero koko maan lukuihin on kaventunut.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystilastoihin. Aiheesta enemmän täällä.