Työsuunnitelma 2019

 Teollisuuden kasvuohjelmalle on laadittu vuoden 2019 TYÖSUUNNITELMA.

Työohjelman tausta-aineistoksi toteutettiin kysely, jonka tarkoituksena oli täsmentää tarvittavia toimenpiteitä vuodelle 2019. Tämän lisäksi työsuunnitelmaluonnosta valmisteltiin sidosryhmien kanssa 7.2.2019 järjestetyssä teematyöpajassa Satakuntaliitossa.

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan strategiset aluekehittämistavoitteet, joiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisesti kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan mahdollisimman monelle satakuntalaiselle maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa tekemistä yhteisössämme esim. yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. Elinkeinoelämän menestystä edistetään vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa teollisuutta, energia-alaa ja elintarvikeketjua, bio- ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua. Lisäksi tavoitteena on satakuntalaisten palvelujen turvaaminen, hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuuden tunteen kasvattaminen sekä maakunnan vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen.  Maakuntaohjelman keskeisille kehittämisteemoille laaditaan kasvuohjelmat yhteisen tahtotilan ja osaamisprofiilin vahvistamiseksi. 

Teollisuuden kasvuohjelma kuvaa satakuntalaista tahtotilaa teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseksi ja kasvuohjelmalle laaditaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuosittain työsuunnitelma. Kasvuohjelma valmisteltiin vuonna 2016 laaja-alaisessa työryhmässä, jonka jäseninä olivat Satakunnan kauppakamarin, Rauman kauppakamarin, Satakuntaliiton, Satakunnan ELY-keskuksen, Satakunnan yrittäjien, Huittisten, Porin ja Rauman kaupunkien, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen, Prizztechin, Satafoodin, Pyhäjärvi-instituutin sekä elinkeinoelämän edustajat. Myös tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden näkemykset on sisällytetty ohjelman tavoitteisiin.

 

 Suomi tarvitsee Satakunnan

 

 

 

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
• toisen asteen neuvottelukunta
• alue-ennakointi
• älykäs erikoistuminen
• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi