Työsuunnitelma 2018

Teollisuuden kasvuohjelman 2018 TYÖSUUNNITELMA on luettavissa täältä. Työsuunnitelman tausta-aineistoksi toteutettiin kysely, jonka avulla täsmenttiin tarvittavia toimenpiteitä vuodelle 2018. Työsuunnitelmaluonnosta valmisteltiin sidosryhmien kanssa 6.2.2018 järjestetyssä teematyöpajassa.

Teollisuuden kasvuohjelma kuvaa satakuntalaista tahtotilaa teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseksi ja kasvuohjelmalle laaditaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuosittain työsuunnitelma. Kasvuohjelma valmisteltiin vuonna 2016 laaja-alaisessa työryhmässä, jonka jäseninä olivat Satakunnan kauppakamarin, Rauman kauppakamarin, Satakuntaliiton, Satakunnan ELY-keskuksen, Satakunnan yrittäjien, Huittisten, Porin ja Rauman kaupunkien, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen, Prizztechin, Satafoodin, Pyhäjärvi-instituutin sekä elinkeinoelämän edustajat. Myös tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden näkemykset on sisällytetty ohjelman tavoitteisiin.