Työpaikat toimialoittain

Satakunnassa oli vuonna 2012 tilastojen mukaan 91 541 työpaikkaa. Työpaikkojen jakaantumista toimialoittain tarkasteltaessa voidaan havaita teollisuuden merkitys maakunnan toimialarakenteessa. Koko maan lukuihin vertailtaessa teollisuus ja alkutuotanto ovat ne toimialaryhmät, joissa työpaikkoja on suhtellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen väestötilastosta. Aiheesta enemmän täällä.