Työpaikat kaupunki-maaseutu -luokituksessa

Suomen ympäristökeskus on laatinut hallinnollisista rajoista riippumattoman alueluokituksen, joka jakautuu seitsemään eri luokkaan. Luokituksen tarkoituksena on kuvata toisistaan poikkeavat alueet selkeinä kokonaisuuksina, jolloin on mahdollista tehdä havaintoja alueellisista eroista Suomessa. Luokitusta on esitelty tarkemmin ja siihen liittyvää materiaalia on saatavilla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Koko maan osalta työpaikkojen keskittyminen kaupunkialueille on hyvin voimakasta. Pääkaupunkiseutu ja muut Etelä-Suomen suuret kaupunkialueet vaikuttavat merkittävästi tilastoon suuren massansa ansiosta. Satakunnassa kaupunkialueiden suhteellinen merkitys ei ole yhtä suuri, ja maakunnassa myös kehysalueella on merkitystä työpaikkojen alueena. Maaseudun osalta ydinmaaseutu on Satakunnassa vahvaa aluetta.