Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035

Hyvä elämä satakuntalaisille

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 on Satakunnan tulevaisuuden tahtotilaa kuvaava maakuntasuunnitelma, jonka satakuntalaiset yhdessä työstivät syksyn 2011 ja talven 2012 aikana. Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi tämän tulevaisuudenkuvan 12.3.2012.

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035:n tavoitteet ja arvopohja ovat nousseet toisaalta jo olemassa olevista vahvuuksista ja toisaalta sellaisista asioista, joita satakuntalaisten mielestä tulisi parantaa ja kehittää. Sopiviksi tulevaisuuden siltojen kantaviksi rakenteiksi Satakunnassa nousevat

Kannustavaa yhteisöllisyyttä
– Yrittäjähenkisyys – Myönteisyys – Kansainvälisyys – Vastuu itsestä ja toisista

Puhdasta elinvoimaa
– Kärkialat biotalous ja energia – Puhdas ruoka ja juomavesi – Puhdas luonnonympäristö

Ihmislähtöisiä ratkaisuja
– Yhteisten asioiden hoito – Palveluiden tuotanto – Asuminen ja turvallisuus – Arjen yhteydet

Tulevaisuuskäsikirjassa annetaan esimerkkejä asioista, joihin yksilöt ja organisaatiot voivat tarttua hyvän elämän takaamiseksi. Tavoitteet toteutuvat vain meidän satakuntalaisten yhteistyöllä tekojemme ja puheidemme suuntaisesti. Muistammehan toimia yhteisen hyvän eteen ja kehua toisiamme, kotipaikkaamme ja maakuntaamme muillekin, jotta rakennamme yhdessä hyvää tulevaisuutta. Mikä on sinun askeleesi? Mitä ovat seuraavat askeleet?

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 -aineistot

esittelyaineisto vapaaseen käyttöön
- printtinä viestinnästä
- verkossa http://issuu.com/satakuntaliitto/docs/satakunnan_tulevaisuuskasikirja_2035
- teemakuvitus Taru Anttilan ja sarjakuvat Tiina Liivolan käsialaa
- kuvia voidaan julkaista Satakuntaliiton luvalla Tulevaisuuskäsikirjaan liittyvissä asioissa