Toimintasuunnitelma 2017

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO     TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Vanhusneuvoston toiminta perustuu toimintaohjeessa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja tehtäviin. Tavoitteena on ikäystävällinen Satakunta. Toimintaohje löytyy http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/Vanhusneuvosto/Toimintaohje%20tarkistettuna.pdf

Tämä on nykyisen Satakunnan vanhusneuvoston viimeinen toimintavuosi.

KOKOUKSET

Vuoden aikana järjestetään vähintään kolme kokousta, joista joihinkin yhdistetään vierailu esim. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa ja/tai vanhustenhuoltolaitoksessa tai muissa sopiviksi katsottavissa yksiköissä.

SUUNNITELMAT JA EDUNVALVONTA

Toimintasääntö tullaan käymään läpi ja siihen lisätään mahdolliset muutokset.

Tehdään esitys uudesta vanhusneuvostosta maakuntahallitukselle.
Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen kanssa.

Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta. Seurataan ja vaikutetaan Satasoten ja itsehallintoalueen muodostumiseen. Kevään kokoukseen Satasoten ajankohtaisista asioista pyydetään puhuja kokoukseen.

Maakuntauudistuksen yhteydessä tuodaan esille maakunnallisen vanhusneuvoston sekä kuntien vanhusneuvostojen tarpeellisuutta ikäihmisten asioiden esille tuojina.

Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja ja tehdään tunnetuksi toimivia osallistamisen työvälineitä, esim. kansalaisraadin käyttämistä kansalaisten aitojen tarpeiden ja tuntemusten tunnistamisessa.

Tehdään tiivistä yhteistyötä ikääntyvän väestön palveluiden ja elinolosuhteiden parantamista tavoittelevien projektien sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa.

Ollaan tarvittaessa apuna kun maakunnallisia vanhusneuvostoja perustetaan muualle.

Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin / alueellisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Muistetaan vuonna 2017 sata vuotta täyttäviä sekä sata vuotta täyttäneitä satakuntalaisia yhteistyössä maakunnan vanhusneuvostojen kanssa.

TAPAHTUMIA

Järjestetään yleisölle avoin tapahtuma sekä työseminaari Satakunnan maakunnan vanhusneuvostojen jäsenille. Vanhusten viikon tapahtumiin osallistutaan tarpeen mukaan.

Mahdollisesti toimitaan valtakunnallisen seminaarin alullepanijoina. 
 

SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO    TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TIEDOTUS
 
Parannetaan maakunnallisen vanhusneuvoston tunnettuutta kehittämällä yhteistyöverkostoa, ylläpitämällä yhteystiedostoja sekä täydentämällä nettisivuja osoitteessa http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

Tiedotetaan Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta kuntien vanhusneuvostoille ja muille keskeisille yhteistyötahoille.

Toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan.     

Pientyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.