Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä

Vanhusneuvoston toiminta perustuu toimintaohjeessa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja tehtäviin. Tavoitteena on ikäystävällinen Satakunta. Toimintaohje löytyy http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/Vanhusneuvosto/Toimintaohje%20tarkistettuna.pdf

Kokoukset

Pidetään vuoden aikana vähintään kolme kokousta, joista joihinkin yhdistetään vierailu esim. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa ja/tai vanhustenhuoltolaitoksessa tai muissa sopiviksi katsottavissa yksiköissä.

Suunnitelmat ja edunvalvonta

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen kanssa.

Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta. Seurataan ja vaikutetaan sote-alueen ja itsehallintoalueen muodostumiseen. Pyydetään loppukevään tai viimeistään alkusyksyn kokoukseen sotealueen valmistelija tai projektipäällikkö kertomaan sotealueen valmistumisesta.

Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja.  Tehdään tunnetuksi toimivia osallistamisen työvälineitä.

Tehdään tiivistä yhteistyötä ikääntyvän väestön palveluiden ja elinolosuhteiden parantamista tavoittelevien projektien sekä valtakunnallisten organisaatioiden kanssa.

Ollaan tarvittaessa apuna kun maakunnallisia vanhusneuvostoja perustetaan muualle.

Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin/alueellisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Tapahtumia

Järjestetään kevään yleisötapahtuma sekä syksyn työseminaari. Vanhusten viikon tapahtumiin osallistutaan tarpeen mukaan. Valmistellaan Turun kirjamessujen Satakunnan osastolle ikäihmisten ohjelmaa. Valmistellaan Suomi 100 –vuoteen sopivaa yhteistä asiaa.

Tiedotus

Parannetaan maakunnallisen vanhusneuvoston tunnettuutta kehittämällä yhteistyöverkostoa ja ylläpitämällä yhteystiedostoja sekä täydentämällä nettisivuja osoitteessa http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

Tiedotetaan Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta kuntien vanhusneuvostoille ja muille keskeisille yhteistyötahoille.

Toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan.               

Uusitaan Satakunnan vanhusneuvoston esite.

Pientyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.