Toimintasuunnitelma 2015

Yleistä

Vanhusneuvoston toiminta perustuu toimintaohjeessa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja tehtäviin. Tavoitteena on ikäystävällinen Satakunta. Toimintaohje löytyy täältä.

Kokoukset

Pidetään vuoden aikana vähintään kolme kokousta, joista joihinkin yhdistetään vierailu esim. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa ja/tai vanhustenhuoltolaitoksessa

Suunnitelmat ja edunvalvonta

Tiivistetään yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen ja uusien luottamushenkilöiden kanssa.

Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta.

Seurataan AVIn toteuttamaa peruspalveluiden arviointiprosessia, jossa teemana on vanheneva väestö. Arviointikokonaisuuteen kuuluu kolme osiota: Vanhuspalvelulakiin liittyvä arviointi, kotona asuvien iäkkäiden turvallisuus ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana vanhusten turvallista yhteiskuntaa. Koko raportti luettavissa täältä.

Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja.  Tehdään tunnetuksi toimivia osallistamisen työvälineitä, kuten ikäihmisten raati -toiminta.

Tehdään tiivistä yhteistyötä ikääntyvän väestön palveluiden ja elinolosuhteiden parantamista tavoittelevien projektien kanssa (mm. KASTE-ohjelma) ja valtakunnallisten organisaatioiden kanssa (mm. Vanhustyön keskusliitto)

Ollaan tarvittaessa apuna kun maakunnallisia vanhusneuvostoja perustetaan muualle.

Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin/alueellisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Tapahtumia

Järjestetään käytännön asioihin keskittyvä ”työkokous” keskiviikkona 11.3.2015. Paikalle kutsutaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä 1 - 2 jäsentä kustakin maakunnan kuntien vanhusneuvostoista. Ryhmätöitä.
 
Järjestetään koulutustilaisuus erikseen sovittavasta teemasta vanhusneuvostoille.

Käydään keskustelua vanhusten viikon aikana järjestettävistä tapahtumista maakunnassa ja mietitään seminaarin järjestämistä jos se on tarpeen.

Kutsutaan sosiaali- ja terveyslautakuntien edustajia vuorovaikutteiseen keskustelutilaisuuteen (iltatilaisuus) mahdollisesti syksyllä. 

Tiedotus

Parannetaan maakunnallisen vanhusneuvoston tunnettuutta kehittämällä yhteistyöverkostoa ja ylläpitämällä yhteystiedostoja sekä täydentämällä nettisivuja osoitteessa http://www.satakuntaliitto.fi/vanhusneuvosto

Tiedotetaan Satakunnan vanhusneuvoston toiminnasta kuntien vanhusneuvostoille ja muille keskeisille yhteistyötahoille.

Toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan.    

Pientyöryhmä kokoontuu myös liikennesuunnitelman osalta.