Toimintasuunnitelma 2014

Yleistä

Vanhusneuvoston toiminta perustuu toimintaohjeessa hyväksyttyyn tarkoitukseen ja tehtäviin. Tavoitteena on Ikäystävällinen Satakunta.

Kokoukset

Pidetään vuoden aikana vähintään kolme kokousta, joista joihinkin yhdistetään vierailu esim. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa ja/tai vanhustenhuoltolaitoksessa

Suunnitelmat ja edunvalvonta

Tiivistetään yhteistyötä kuntien uusien luottamushenkilöiden kanssa ja erityisesti kuntien uusien vanhusneuvostojen kanssa.

Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja reagoidaan siihen tarvittaessa ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta. Pyritään järjestämään keskustelutilaisuus Satakunnan kansanedustajien kansa.

Seurataan AVIn toteuttamaa peruspalveluiden arviointiprosessia 2013, jossa teemana on vanheneva väestö. Arviointikokonaisuuteen kuuluu kolme osioita: Vanhuspalvelulakiin liittyvä arviointi, kotona asuvien iäkkäiden turvallisuus ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana vanhusten turvallista yhteiskuntaa.

Tehdään tarvittaessa aloitteita ja annetaan lausuntoja.  Tehdään tunnetuksi toimivia osallistamisen työvälineitä, kuten ikäihmisten raati-toiminta.

Tehdään tiivistä yhteistyötä ikääntyvän väestön palveluiden ja elinolosuhteiden parantamista tavoittelevien projektien kanssa (mm. KASTE-ohjelma) ja valtakunnallisten organisaatioiden kanssa (mm. Vanhustyön keskusliitto)

Pidetään yhteyttä muiden maakuntien vanhusneuvostoihin ja suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan yhteisiä tilaisuuksia/tapahtumia.

Osallistutaan tarpeen mukaan valtakunnallisiin/alueellisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Tapahtumia

Järjestetään satakuntalaisille vanhusneuvostoille yhteinen tapaaminen helmi-maaliskuussa; käydään syventävää keskustelua työryhmissä.
 
Järjestetään koulutustilaisuus erikseen sovittavasta teemasta vanhusneuvostoille suunnattuna.

Järjestetään lokakuussa vietettävän vanhusviikon merkeissä seminaari suurelle yleisölle.

Kutsutaan sosiaali- ja terveyslautakuntien edustajia vuorovaikutteiseen keskustelutilaisuuteen (iltatilaisuus).

Tiedotus

Parannetaan maakunnallisen vanhusneuvoston tunnettuutta kehittämällä yhteistyöverkostoa ja ylläpitämällä yhteystiedostoja.

Tiedotetaan Vanhusneuvoston toiminnasta kuntien vanhusneuvostoille ja muille keskeisille yhteistyötahoille.

Toimitetaan tiedotusvälineille tiedotteita ja kannanottoja tarpeen mukaan.

Käytetään toiminnan tiedotuskanavana Satakuntaliiton nettisivuja. Uusitaan vanhusneuvoston esite.