TKI-kehittäminen

Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI) –toiminnan koordinoinnin tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi.

Tavoitteena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista  vaikuttavuutta tullaan jatkossa seuraamaan mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja viennin kehityksen osalta.