TKI-foorumit

Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI) –toiminnan koordinoinnin  tavoitteena on, että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

Maakunnalliset TKI-foorumit ovat osa alue-ennakoinnin vuosikelloa, ja ne kutsutaan koolle 2-3-kertaa vuodessa. Foorumien teemat noudattelevat Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 painopisteitä ja foorumeilla käsitellään teemoittain ajankohtaisia aiheita esim. Satakuntaliiton rahoittamien hankekatsausten osalta.  Foorumit kytkeytyvät myös maakunnan älykkään erikoistumisen fokusointeihin.

Satakuntaliitto järjesti maakunnallisen TKI-foorumin ensimmäisen keskustelutilaisuuden to 10.4.2014. Foorumissa tuotiin esille maakuntaohjelman 2014-2017 kehittämistavoitteet, joihin sisältyy  myös TKI-kehittämisen vahvistaminen. Tilaisuudessa esiteltiin myös maakunnan organisaatioiden tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

 

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia (Satakuntaliitto 10.4.2014)

Maakunnallinen TKI-foorumi (Prizztech 10.4.2014)

Porin yliopistokeskuksen TKI-toiminta (Harri Peltoniemi UCPori 10.4.2014)

Rauman alueen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 2014-2016 (10.4.2014)

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ja P-S seutukunnan TKI-painopisteitä (Marko Rajamäki PSKK 10.4.2014)

SAMKin maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia (Cimmo Nurmi SAMK 10.4.2014)

Seutukaupunkimäärittely pilotit (Pertti Pulli SEUTUkaupunki 10.4.2014)

Huittisten TKI-toiminta (Eila Törmä Huittinen 10.4.2014)

Satafood kehittämisyhdistys ry (Jari Lehmusvaara Satafood 10.4.2014)

Pyhäjärvi-instituutin TKI-toiminta (10.4.2014)