Tieliikennemäärät

Vilkkaimmin liikennöidyt tiet Satakunnassa ovat valtatiet 2 ja 8. Valtatien 8 Söörmarkun eteläpuolinen osuus on erityisen vilkas, ja tieosuudella kulkevien ajoneuvojen määrä on yli 5 000 vuorokaudessa. Yli 10 000 ajoneuvon tieosuudet Satakunnassa ovat Porin keskustan läheisyydessä sekä valtatiellä 8 Eurajoen ja Rauman välillä.

Satakuntalaisten arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten tarpeita kuvaava Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuoden 2015 alkupuoliskolla. Suunnitelmaraportin voi ladata liikennejärjestelmäsuunnitelman verkkosivulta, jossa myös tarkempia tietoja suunnitelmasta ja sen laatimisesta.

Tarkasteltaessa lähemmin Porin ja Rauman seudun liikennemääriä, ja erityisesti runsaimman liikenteen tieosuuksia, voidaan havaita että Porin seudulla eniten liikennettä on valtatiellä 2 Porin keskustan kohdalla, jossa vuorokaudessa kulkee yli 15 000 ajoneuvoa. Yli 10 000 ajoneuvoa kulkee valtatiellä 2 Nakkilan keskustan ja Paarnoorintien risteyksen välillä sekä valtatiellä 8 Söörmarkun ja Tursniementien risteyksen välillä. Rauman seudulla liikennöidyin tieosuus on valtatie 8 Rauman ja Eurajoen keskustan välillä, jossa vuorokausiliikenne on yli 10 000 ajoneuvoa.