Teollisuuspilotti

Yhteinen kehittämisohjelma Satakunnan teollisuuden kasvun tueksi
- Tavoitteena maailman paras teollisuusalueisiin perustuva kokeiluympäristö

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti - Esitys teollisuuden kehittämisohjelmaksi Satakunnassa (2016, pdf) on maakunnan yhteinen esitys teollisuuden kehittämisohjelmaksi Satakunnassa. Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen merkityksestä Suomelle, ja yhteistyöhön haetaan myös ministeriöitä aktiivisessa, mahdollistavassa roolissa.
Suomi tarvitsee Satakunnan

Teollisuuspilotin tavoitteena on edistää teollisuuden kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja älykästä erikoistumista Satakunnassa sekä turvata teollista toimintaa sekä minimoida kasvun hidasteita. Kasvun ytimessä ovat mm. uusien liiketoiminta-alueiden löytäminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-tiotoiminta (TKI), sekä suuryritysten, pk-yritysten ja start-up yritysten tavoitteellinen yhteistyö. Myös koulutus- ja tutkimuslaitoksilla on tässä työssä merkittävä rooli.

Ohjelman keskiössä ovat Satakunnassa sijaitsevat kansallisesti merkittävät teollisuuspuistot: Kupariteollisuuspuisto ja M20 Industrial Park Porissa, Seaside Industry Park Raumalla, Suurteollisuuspuisto Harjavallassa, Kirkkokallion agroekologinen teollisuuspuisto Honkajoella sekä Etelä-Satakunnan elintarvikeyritysalueet. Teollisuuspilotin avulla voidaan luoda ja testata teollista toimintaa monipuolisesti uudistavaa teollisuuspuistostrategiaa, jota voidaan laajentaa myös kansalliseksi toimintamalliksi. Tavoitteena on luoda maailman paras teollisuusalueisiin perustuva kokeiluympäristö.

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti - Esitys teollisuuden kehittämisohjelmaksi Satakunnassa (2016, pdf)

Satakunta region Finland - Industrial vision 2020 programme (2016, pdf)Satakunnan teollisuuspilotti

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
• toisen asteen neuvottelukunta
• alue-ennakointi
• älykäs erikoistuminen
• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Hankekoordinaattori
Jonna
Fagerlund

 

• Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen- hanke
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4355
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi