Tavoitteet

Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistavoitteet

Vuodenvaihteessa käynnistynyt Satakunnan liikennestrategia on edennyt vaiheeseen, jossa maakuntahallitus on hyväksynyt liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ja tavoitteita tarkentavat linjapäätökset. Tavoitteissa korostuvat erityisesti Satakunnan aluekehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen henkilöliikenteessä ja kuljetuksissa. Lisäksi tavoitteet käsittelevät maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista, kestävän liikkumisen edistämistä, maaseudun liikenteen ja liikenneyhteyksien hoitamista ja liikenneturvallisuutta.

Tavoitteet on laadittu maakunnan ja seututason strategisten linjausten ja valtakunnallisten liikennettä koskevien tavoitteiden pohjalta siten, että on käyty vuoropuhelua seututasolla kuntien kanssa sekä tilaisuuksissa Satakunnan ja Rauman kauppakamarien kanssa. Tavoitteiden rinnalla hyväksyttiin tavoitteita tarkentavat linjapäätökset, jotka muodostavat ensimmäisen lähtökohdan työssä tehtävään eri liikenne- ja kuljetustarpeiden priorisoinnille.

Aluekehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukykyä koskevat tavoitteet käsittelevät erityisesti Satakunnan ulkoista ja sisäisten alueiden saavutettavuutta työssäkäynnin ja työmatka-asioinnin sekä keskeisten kuljetusvirtojen kannalta.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista, kestävän liikenteen edistämistä, maaseudun liikenteen ja liikenneyhteyksien hoitamista ja liikenneturvallisuutta käsittelevät tavoitealueet ohjaavat Satakunnan sisäisten yhteyksien ja liikennetarpeiden toimenpiteiden määrittämistä.

Työ jatkuu liikennejärjestelmän toimenpideohjelman valmistelulla siten, että alkusyksystä voidaan käydä toinen laaja vuorovaikutuskierros kuntien ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, ennen raportin lähettämistä lausuntokierrokselle loka-marraskuussa. Suunnittelutyö valmistuu helmikuussa 2015. Työn tilaajina ja rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto

 

 

Lisätiedot suunnittelutyöstä

SATAKUNTALIITTO/Työryhmän puheenjohtaja

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää,

gsm. 044 711 4382, paivi.liuska-kankaanpaa@satakunta.fi

 

STRAFICA OY/Projektipäällikkö

Toimitusjohtaja Markku Kivari, Strafica Oy

gsm. 040 572 1277, markku.kivari@strafica.fi