Tavoitevaihe

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioihin ja työssä laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-esityksiin. Lisäksi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa.

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet 23.11.2015.

Ote maakuntahallituksen 23.11.2015 pöytäkirjasta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet

Lisätietoja antavat:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi