Taajamien kartta-analyysi

Linkki karttaan.  (Suositellaan käytettäväksi jollain muulla selaimella kuin Internet Explorerilla)

Ylläolevasta linkistä pääsee karttaan, joka sisältää Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen taajamatoimintojen tai niihin läheisesti liittyvien toimintojen sijainnin.

Karttaan kuuluu pohjakartta, jonka voi halutessaan vaihtaa, sekä kahdeksan erilaista karttatasoa, jotka on mahdollista kytkeä näkyviin tai pois näkyvistä. Näkyvät karttatasot voi valita kohdassa "Karttatasot". Kun kartan avaa, niin kartassa näkyy valmiina taso, joka sisältää Satakunnan maakuntakaavan kohdemerkinnät.

Loput seitsemän karttatasoa ovat Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa karttamateriaalia. Karttatasot ovat tässä palvelussa itsenäisiä tasoja, jotka voidaan kytkeä yksitellen näkyviin. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että tasot ovat peräisin kolmesta eri aineistokokonaisuudesta, ja kartalla on järkevintä tarkastella kerrallaan aina samasta kokonaisuudesta peräisin olevia tasoja. Välilehdellä "Yksityiskohdat" on tarkempaa tietoa karttatasojen sisällöstä. Valittavana ovat seuraavat karttatasot aineistokokonaisuuksittain ryhmiteltynä:

Tiheään asuttu taajama - Harvaan asuttu taajama

Kerrostaloalue - Pientaloalue - Harva pientaloalue

Keskusta-alue - Kaupan alue

 

Lisätietoja sekä palautteet ja kommentit kartasta:

veli-matti.rintala(at)satakunta.fi