SustainBaltic

Mitä Kokemäenjoki sinulle merkitsee?

Luonto- ja kulttuuriarvoja? Kauniita maisemia? Elinkeinoa? Vastaa Kokemäenjoenlaakson merkitystä koskevaan kyselyyn osoitteessa https://app.maptionnaire.com/en/4424. Vastaaminen vie vain 10-15 minuuttia ja voit vastata siihen täysin nimettömästi. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Satakuntaliitto ja Turun yliopisto.

SustainBaltic edistää meri- ja rannikkoalueen kestävää käyttöä

Satakuntaliitto on vuosina 2016–2018 mukana Turun yliopiston vetämässä SustainBaltic -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä Lounais-Suomessa ja Virossa EU:n suosituksen mukaisesti. Hankkeessa Lounais-Suomen ja Viron rannikkoalueelta valitaan neljä pilottialuetta (kaksi Suomesta ja kaksi Virosta), joille laaditaan suunnitelmat rannikkoalueiden hoidon ja kestävän käytön edistämiseksi sekä eri maankäyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista hankkeessa toteutetaan laaja paikkatietoanalyysi, jossa tarkastellaan mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ekologisia yhteyksiä sekä ihmistoiminnan aiheuttamia kehittämispaineita. Analyysissä hyödynnetään nykyaikaisia analyysimenetelmiä (mm. Zonation), joiden avulla arvioidaan mm. potentiaalisia yhteensovitustarpeita eri käyttötarpeiden välillä.

SustainBaltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region, CB354) on Interreg Central Baltic Programme 2014−2020 -ohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitos. Hankkeen muita toteuttajia ovat Suomessa Satakuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus sekä Virossa Tallinnan yliopisto (Tallinna Ülikool), Tarton ammattikorkeakoulu (Eesti Maaülikool) ja Lääne-Virun maakuntahallitus (Lääne-Viru Maavalitsus). Hankeryhmä edustaa suomalaista ja virolaista maakuntatason suunnittelun, paikkatietotyön ja osallistavan arvioinnin asiantuntemusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 1 023 000 euroa.

Hankkeen etenemistä on mahdollista seurata hankkeen Internet-sivuilta osoitteesta www.utu.fi/SustainBaltic. Hankkeen etenemisestä Satakunnassa tiedotetaan säännöllisesti myös tällä sivustolla.

Sustain Baltic Satakuntaliitto

Projektisuunnittelija
Asko
Ijäs

• SustainBaltic-hanke
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4393
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi