Seminaari 18.11.2014

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Raporttiluonnoksen esittelytilaisuus

Satakuntaliitto järjestää Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen esittelytilaisuuden. Tilaisuudessa esitellään tehtyä työtä, työssä laadittuja kehittämislinjauksia sekä niiden pohjalta tunnistettuja liikennejärjestelmän kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Suunnitelmaluonnos lähetetään lausuntokierrokselle marraskuun alussa ja se viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta tammikuussa 2015, siten että työ valmistuu helmikuussa 2015.

Satakuntaliitto, Varsinais‐Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto käynnistivät Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen vuoden 2013 alussa. Työssä on laadittu toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetuksien sekä maakunnan kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmaluonnos on laadittu uuden liikennepolitiikan hengessä tiedostaen käynnissä olevan liikenteen rakennemuutoksen vaatimukset.

Suunnitelmaluonnos on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien välillä. Työn tavoitevaiheessa ja suunnitteluvaiheessa on järjestetty seudullisia tilaisuuksia ja työtä on esitelty alueen kauppakamareille. Raporttiluonnoksen esittelytilaisuuden tavoitteena on kertoa valmistumassa olevan suunnitelman tuloksista, kerätä toimijoiden palautetta ja helpottaa siten toimijoiden lausunnonvalmistelua.

Pyydämme että ilmoittaudutte tapahtumaan sähköpostitse osoitteeseen eveliina.karlsson@strafica.fi viimeistään ti 11.11.2014 aikana, jonka jälkeen lähetämme ilmoittautuneille tilaisuuden lopullisen ohjelman.

Aika: tiistai 18.11.2014 iltapäivä (klo 13:00-15:30)
Paikka: Porin kaupungintalo, valtuustosali, Hallituskatu 12, 28100 Pori

TERVETULOA!

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun työryhmä