Selvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain 9§ (6.3.2015/204) mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelu pohjautuu monipuoliseen tietopohjaan. Täydentäviä selvityksiä tehdään sillä tarkkuudella kuin maakuntakaavan tarkkuustaso vaatii. Olemassa olevaa tietopohjaa hyödynnetään kaavaa laadittaessa ja sitä on koottu välilehdelle http://www.satakuntaliitto.fi/tietopankki_vmk2

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 laadittaessa valmistuneet selvitykset pdf-tiedostoina:

Turvetuotanto

 

Terminaalitoimintojen alueet

    Terminaalitoimintojen alueet, kohdekortti 48, Hankkasato, Eura

 

Aurinkoenergian tuotanto

 

Kaupan palveluverkko

 

Natura-arviointi