Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä (Satapeto)

Satapedon tehtävät

Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä (Satapeto) käsittelee suurpetoihin ja niiden hallintaan liittyviä kysymyksiä sekä pyrkii lieventämään suurpetoihin sekä muihin eläimiin liittyviä ristiriitoja maakunnassa. Samalla ryhmä pyrkii maakunnallisen näkemyksen valmisteluun suurpetoasioissa ja vaikuttamaan asioiden käsittelyyn valtakunnan tasolla.

Työryhmän tehtäväkentän muodostavat maasuurpedot (susi, karhu, ilves ja ahma), näiden lisäksi hylje sekä tarpeen mukaan myös muut intressiristiriitoja aiheuttavat eläimet.

Kolmas toimintakausi 2018–vaalikauden loppuun

Satakuntaliiton maakuntahallitus asetti 22.1.2018 toimintakaudekseen uuden Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmän vuoden 2019 loppuun saakka. Päätöksen mukaan ryhmä jatkaa pääosin entisellä kokoonpanolla vuoden 2019 loppuun saakka. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan jatkaa nykyisen ryhmän toimikautta vaalikauden loppuun saakka. Aiemman käytännön mukaisesti Satakuntaliiton maakuntajohtaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana alueiden käytön johtaja. Sihteerin tehtävät jaetaan Satakuntaliiton ja Suomen riistakeskus Satakunnan kesken. Ryhmä päättää toimivaltansa puitteissa ryhmän mahdollisista täydennystarpeista toimikautensa aikana.

 

Ryhmässä on edustettuina seuraavat tahot:

 

Ala-Satakunnan riistanhoitoyhdistys

Ala-Satakunnan ympäristöseura

Euran ja Säkylän kuntien yhteinen edustaja

Suomen Metsästäjäliitto, Satakunnan piiri

Luonto-Liitto ry / Susiryhmä

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova / luonnonvara- ja ympäristöala

Länsi-Suomen Mehiläishoitajat ry

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

MTK Satakunta

MTK Metsälinja

Pohjois-Satakunnan seutukunnan yhteinen edustaja

Porin lintutieteellinen yhdistys ry

Porin yliopistokeskus

Pro-Agria Länsi-Suomi ry

Rauman kaupunki

Luonnonvarakeskus (Luke)

Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan Journalistit

Satakunnan Kennelpiiri ry

Satakunnan Poliisilaitos

Satakylät ry

Selkämeren ammattikalastajat ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri

Suomen riistakeskus Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Luonnonvarat sekä elinkeinot

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kalatalouspalvelut

Taajamasusi ry

Kuntien maaseutuviranomainen

Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry, Satakunta-Varsinais-Suomen piiri

 

Lisäksi ryhmässä on asiantuntijajäseniä.

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija
Anne
Savola

• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• ympäristöasiat ja ympäristövaikutusten arviointi
• luonto
• maa-aines
• aluekehitys- ja hanketyöhön osallistuminen
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 50 596 1362
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi