Organisaatio

Ohjausryhmä:
Puheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Vasama 
Jäsen, maakuntahallituksen jäsen Johanna Huhtala
Jäsen, maakuntahallituksen jäsen Irmeli Rosenberg
Jäsen, maakuntahallituksen jäsen Simo Riuttamäki
Vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä
Vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen
Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää
Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen
Alue-ennakoinnin prosessinomistaja, vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
Edunvalvonnan prosessinomistaja, maakunta-asiamies Marika Luoma

Ohjausryhmän pöytäkirjat ja esitykset

28.9.2017 kokouksen pöytäkirja
Satakurssi_alue-ennakointi
Satakurssi trenditarkastelu 2017

 

21.6.2017 kokouksen pöytäkirja

Satakurssi-hankkeen päivitetty hankesuunnitelma

Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallin uudistaminen toimintaympäristön ennakoinnin seurannan osalta, kokemukset pilotoinnista 2017

28.2.2017 kokouksen pöytäkirja ja esitykset
Välimaksatus / Uusi-Uola
Alue-ennakointi / Laitinen
Edunvalvonta / Luoma

28.9.2016 kokouksen pöytäkirja ja esitykset
Alue-ennakointi / Laitinen
Edunvalvonta / Luoma

20.5.2016 kokouksen pöytäkirja ja esitykset
Alue-ennakointi / Laitinen
Edunvalvonta / Luoma

18.2.2016 kokouksen pöytäkirja ja esitykset
Alue-ennakointi / Laitinen
Teemaryhmät


Projektiryhmä

Liiton jory, teemojen prosessinomistajat

Alue-ennakoinnin johtoryhmä
Alue-ennakoinnin johtoryhmän puheenjohtaja, alue-ennakoinnin prosessinomistaja, vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
Vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto
Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus
Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan Kauppakamari
Toimitusjohtaja Ritva Toivonen, Rauman kauppakamari
Toimitusjohtaja Ari Eklund, Prizztech Oy
Toimitusjohtaja Marko Rajamäki, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Johtaja Matti Isokallio, Sataedu
Toimitusjohtaja Lasse Shultz, Winnova
Rehtori Juha Kämäri, Samk
Johtaja Esa Puolamäki, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Toimitusjohtaja Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät
Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki
Kehittämispäällikkö Johanna Suokanto, Rauman kaupunki
Yritysasiamies Leena Hakanen, Huittisten kaupunki

Alue-ennakoinnin johtoryhmän muistiot ja esitykset

3.10.2017 kokouksen muistio ja esitykset
Teemafoorumit_alue-ennakointi, vs. aluejohtaja Katja Laitinen
Ajatuksia alue-ennakoinnista uudessa maakunnassa 2020- , muutosjohtaja Timo Vesiluoma

4.4.2017 kokouksen muistio ja esitykset
Maakuntaohjelman 2018 -2021 laadinta, Katja Laitinen
Osaamisprofiili, Katja Laitinen
Futures Gardenin trenditarkastelun alustavat tulokset, futures designer Seija Kiiskilä, Futures Garden Oy
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta, Katja Laitinen

10.1.2017 kokouksen muistio ja esitykset
Muutosmaakuntaohjelman 2018-21 laadinta, alue-ennakoinnin vuosikello 2017 ja maakuntauudistus
Futures Gardenin sähköinen ennakointialusta: Futures Platform

13.9.2016
kokouksen muistio ja esitykset
Satakunnan Maakuntaohjelman 2017 - 2018 toimeenpanosuunnitelman laadinta
Maakuntaohjelman toimintalinjat ja painopisteet

26.4.2016 kokouksen muistio ja esitykset
Alue-ennakoinnin kumppanuusmallin luonnos, Timo Vesiluoma
TEM:n resilienssityökalu muutosjoustavuuden itsearviointiin, Katja Laitinen
Aluekehitysmittaristo, Saku Vähäsantanen
Alue-ennakoinnin toimintamallin uudistaminen, Tommi Ranta, MDI

18.2.2016 kokouksen muistio ja esitykset
Ennakkotehtävän tulosten esittely, Tommi Ranta, MDI

15.1.2016 Kokouksen muistio ja esitykset
Alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamisprosessi, Tommi Ranta, MDI

Edunvalvonnan teemaryhmä
Edunvalvonnan teemaryhmän puheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tapio Huhtanen
Edunvalvonnan prosessinomistaja, maakunta-asiamies Marika Luoma
Vs. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Satakuntaliitto
Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan Kauppakamari
Toimitusjohtaja Ritva Toivonen, Rauman kauppakamari
Toimitusjohtaja Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät
Toiminnanjohtaja Satu Tietari, Satakunnan Keskusta
Toiminnanjohtaja Raimo Nieminen, Satakunnan Vasemmistoliitto
Toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen, Satakunnan SDP
Toiminnanjohtaja Minna Haavisto, Satakunnan Vihreät
Toiminnanjohtaja Juha Rantasaari, Satakunnan Kokoomus
Toiminnanjohtaja Johanna Vähäkainu, Satakunnan Kristillisdemokraatit
Hallituksen jäsen Reijo Lehto, Satakunnan Perussuomalaiset
Elinkeinojohtaja Kristian Vainio, Porin Kaupunki
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki
Yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi, Rauman kaupunki
Toimitusjohtaja Marko Rajamäki, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy
  
Edunvalvonnan teemaryhmän muistiot ja esitykset

20.1.2017 kokouksen muistio ja esitykset
Satakunnan edunvalvonnan tilannekatsaus tammikuu 2017

2.6.2016
kokouksen muistio ja esitykset, Marika Luoma
Satakurssin edunvalvontateemasta
Edunvalvontateeman täydennetyt ryhmät 
Pienryhmätehtävien tuotokset
Positiivisia asioita Satakunnassa

4.3.2016 kokouksen muistio ja esitykset
Edunvalvontateeman toimenpiteistä


Hankeassistentti

Hankeassistentti Satu Uusi-Uola toimi kummankin prosessinomistajan apuna hankkeen käytännön toteutuksessa sekä huolehti mm. tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, raportoinnista, maksatuksista ym. 2017 loppuun. 
Hankeassistentti Sanna Oksa toimii kummankin prosessinomistajan apuna hankkeen käytännön toteutuksessa 15.1.2018 alkaen ja huolehtii mm. tilaisuuksien käytännön järjestelyistä, raportoinneista, maksatuksista ym.

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
edunvalvonnan kärkihankkeet
• sidosryhmäyhteistyö
• lausunnot ja kannanotot
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi