Edunvalvonnan kehittäminen

Satakuntaliitto on päivittänyt edunvalvontastrategiansa keväällä 2015. Strategiassa keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin toimijoiden yhteistyön tiivistäminen, edunvalvontatyön systematisointi ja ennakointiin panostaminen. Satakurssi-hankkeessa vahvistetaan maakunnan edunvalvonnan toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua, kirkastetaan yhteiset näkemykset Satakunnan edunvalvonnan kärjistä ja sovitaan uuden strategian mukaisista yhteisistä toiminta- ja menettelytavoista. Asioiden ennakointiin ja edunvalvontaa koskevaan viestintään etsitään uusia avauksia ja keinoja. Lisäksi huomioidaan verkostot ja ”verkostojen verkostot” sekä itse prosessin kautta saavutetaan vahvempi sitoutuminen yhteiseen tekemiseen.

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi