Alue-ennakoinnin uudistaminen ja uusi toimintamalli

Konkreettisia tavoitteita alue-ennakoinnin uudistamistyölle Satakunnassa ovat mm.
–      Vahvistetaan maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä
–      Täsmennetään alue-ennakoinnin vuosikellon sisältöjä sekä tehdään niitä näkyviksi
–      Kehitetään joustavaa, uudistavaa strategiatyötä ja luodaan vaihtoehtoisia skenaarioita
–      Määritetään ennakoivan rakennemuutoksen ja ”ERM-ekosysteemin” toimintamalli osana alue-ennakointia sekä edistetään malliin liittyen kokeilukulttuuria ja pilotointeja.

Tavoitteena on Satakunnan alueellisen ennakointityön kehittynyt toimintatapa, jossa aluetieto, ennakointi ja aluekehitys ovat tiiviisti yhdessä sekä proaktiivinen ote kehittämiseen.

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi