Alue-ennakoinnin uudistaminen ja uusi toimintamalli

Konkreettisia tavoitteita alue-ennakoinnin uudistamistyölle Satakunnassa ovat mm.
–      Vahvistetaan maakunnallista alue-ennakoinnin yhteistyötä
–      Täsmennetään alue-ennakoinnin vuosikellon sisältöjä sekä tehdään niitä näkyviksi
–      Kehitetään joustavaa, uudistavaa strategiatyötä ja luodaan vaihtoehtoisia skenaarioita
–      Määritetään ennakoivan rakennemuutoksen ja ”ERM-ekosysteemin” toimintamalli osana alue-ennakointia sekä edistetään malliin liittyen kokeilukulttuuria ja pilotointeja.

Tavoitteena on Satakunnan alueellisen ennakointityön kehittynyt toimintatapa, jossa aluetieto, ennakointi ja aluekehitys ovat tiiviisti yhdessä sekä proaktiivinen ote kehittämiseen.

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi