Satakurssi kehittää maakunnan edunvalvontaa ja alue-ennakointia

Alueellinen kehittämistoiminta ja edunvalvonta ovat jatkuvan muutoksen kohteena.  Uudet trendit ja toimintamallit haastavat totuttuja kehittämisprosesseja. Toiminnassa tarvitaan entistä enemmän avointa vuorovaikutusta, systemaattista ennakointia ja uusien mahdollisuuksien huomiointia. Näihin liittyvät myös poikkitieteellisyys, erilaiset näkökulmat ja toimijat, proaktiivinen viestintä, vahva verkottuminen sekä kansalaisten aktivointi, elämyksellisyys ja joukkoistaminen.

Satakurssi -hankkeen (1.11.2015-30.09.2017) avulla Satakuntaliitto organisoi edunvalvonnan ja alue-ennakoinnin kehittämiseksi Satakuntaan osallistavan ja oppivan yhteistyöprosessin. Toimintaan kutsutaan mukaan keskeisiä kehittämistoimijoita sekä maakunnan kehittämisestä kiinnostuneita aktiivisia tahoja.

Satakurssi -hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
1. Uudistaa satakuntalaisen edunvalvonnan sisältöä, toimintatapoja ja viestintää Satakuntaliiton edunvalvontastrategian 2015 pohjalta.
2. Kehittää Satakunnan alueellisen ennakoinnin toimintamallia ennakoivan rakennemuutoksen ja älykkään erikoistumisen pohjalta sekä edistää toimintaan liittyviä kokeiluja.
3. Tiivistää maakunnan keskeisten edunvalvonta- ja alue-ennakoinnin toimijoiden (mm. kehitysorganisaatiot, oppilaitokset, kunnat) yhteistyötä, rakentaa positiivista tahtotilaa Satakunnan kehittämiseksi sekä edistää kokeilukulttuuria. 

Satakurssin teemat ja niitä läpäiseviä kysymyksiä

 

Tavoitteena on

Satakuntalaisen edunvalvonnan uudistunut toimintamalli 2.0 käytössä
– Pohjana uusi edunvalvontastrategia
– Maakunnallinen, verkottunut kumppaniverkosto
– Aktiivinen vaikuttaminen

Maakunnan kehitysorganisaatioiden tiivistynyt yhteistyö
– Erikoistuminen
– Koordinaatio
– Kansainväliset hankekonsortiot mahdollisiksi

Maakuntahallituksen pöytäkirja 8.2.2016

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• yleinen kehittäminen
• maakuntauudistuksen projektipäällikkö 30.6.2017 asti
• kunta-asiat, koulutusjärjestelmä
• maakuntasuunnitelma
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

matkapuhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakuntaohjelman laadinta
• alue-ennakoinnin koordinointi
• maakunnan älykäs erikoistuminen
• tutkimus- kehittämis-ja innovaatiofoorumit
• tutkimus- ja koulutusorganisaatio- sekä elinkeinoelämäyhteistyö
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmien jäsen: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu, Turvallisuus ja varautuminen, Elinkeino- ja työvoimapalvelut/kasvupalvelut
• MYR ja MYRS
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

matkapuhelin +358 44 711 4360
puhelin +358 2 620 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

matkapuhelin +358 44 711 4321
puhelin +358 2 620 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Hankeassistentti
Satu
Uusi-Uola

• Satakurssi-hankeen käytännön toteutus, tilaisuuksien järjestelyt, raportointi, maksatukset
• maakuntauudistus: tilaisuuksien järjestelyt ja koordinointi
• aluekehityksen toimiala

matkapuhelin +358 44 711 4314
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi