Satakurssi kehittää maakunnan edunvalvontaa ja alue-ennakointia

Alueellinen kehittämistoiminta ja edunvalvonta ovat jatkuvan muutoksen kohteena.  Uudet trendit ja toimintamallit haastavat totuttuja kehittämisprosesseja. Toiminnassa tarvitaan entistä enemmän avointa vuorovaikutusta, systemaattista ennakointia ja uusien mahdollisuuksien huomiointia. Näihin liittyvät myös poikkitieteellisyys, erilaiset näkökulmat ja toimijat, proaktiivinen viestintä, vahva verkottuminen sekä kansalaisten aktivointi, elämyksellisyys ja joukkoistaminen.

Satakurssi -hankkeen (1.11.2015-31.12.2018) avulla Satakuntaliitto organisoi edunvalvonnan ja alue-ennakoinnin kehittämiseksi Satakuntaan osallistavan ja oppivan yhteistyöprosessin. Toimintaan kutsutaan mukaan keskeisiä kehittämistoimijoita sekä maakunnan kehittämisestä kiinnostuneita aktiivisia tahoja.

Satakurssi -hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:
1. Uudistaa satakuntalaisen edunvalvonnan sisältöä, toimintatapoja ja viestintää Satakuntaliiton edunvalvontastrategian 2015 pohjalta.
2. Kehittää Satakunnan alueellisen ennakoinnin toimintamallia ennakoivan rakennemuutoksen ja älykkään erikoistumisen pohjalta sekä edistää toimintaan liittyviä kokeiluja.
3. Tiivistää maakunnan keskeisten edunvalvonta- ja alue-ennakoinnin toimijoiden (mm. kehitysorganisaatiot, oppilaitokset, kunnat) yhteistyötä, rakentaa positiivista tahtotilaa Satakunnan kehittämiseksi sekä edistää kokeilukulttuuria. 

Satakurssin teemat ja niitä läpäiseviä kysymyksiä

 

Tavoitteena on

Satakuntalaisen edunvalvonnan uudistunut toimintamalli 2.0 käytössä
– Pohjana uusi edunvalvontastrategia
– Maakunnallinen, verkottunut kumppaniverkosto
– Aktiivinen vaikuttaminen

Maakunnan kehitysorganisaatioiden tiivistynyt yhteistyö
– Erikoistuminen
– Koordinaatio
– Kansainväliset hankekonsortiot mahdollisiksi

Maakuntahallituksen pöytäkirja 8.2.2016

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Edunvalvonta-assistentti
Sanna
Oksa

• edunvalvontaan liittyvät tehtävät
• Satakurssi hankkeen hallinnointi
• hankkeen maksatus ja raportointi
• tilaisuuksien järjestelyt

puhelin +358 44 711 4390
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi