Satakuntavaltuuskunta

Satakuntavaltuuskunta on 13.1.1994 perustettu, epävirallinen, juuriltaan satakuntalaisten tai Satakunnassa eläneiden henkilöiden yhteenliittymä.

Satakuntavaltuuskunnan työhön voivat osallistua kaikki, jotka tuntevat satakuntalaisuuden ja Satakunnan maakunnan kehittämisen tärkeäksi ja jotka Satakuntaliitto tai valtuuskunta katsovat aiheelliseksi kutsua työhön mukaan.

Uusia näkökulmia maakunnan kehittämiseen

Satakuntavaltuuskunnan päämääränä on toimia verkostona, jonka jäseniin satakuntalaiset toimijat voivat olla yhteydessä. Tavoitteena on valtuuskunnan jäsenten kesken ja kanssa käydyillä keskusteluilla saada aikaan uusia näkökulmia maakunnan kehittämiseen.

Valtuuskunnan jäsenet sitoutuvat ainoastaan ottamaan vastaan tietoa, ja halutessaan antamaan ideoita maakunnan kehittämisessä. He sitoutuvat myös harkitsemallaan tavalla pitämään esillä Satakuntaa ja satakuntalaisuutta toiminnassaan.

Lue Satakuntavaltuuskunnan julistus tästä.

Satakunnan Ruokalähettiläät

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Tapio Huhtanen toi Satakuntavaltuuskunnan juhlaseminaarissa helmikuussa 2014 esille Satakunnan imagon kansallisena ruoka-aittana.

Huhtanen esitti ajatuksen Satakunnan elintarvikealan puolestapuhujista, ”ruokalähettiläistä”. Kaksi valtuuskunnan jäsentä ilmaisi kiinnostuksensa asiaan heti seminaarin yhteydessä. Seminaarin jälkeen Satakuntaliitto valmisteli ja lähti toteuttamaan ruokalähettiläs–konseptia yhdessä satakuntalaisten elintarvikealan toimijoiden ja lähettilääksi ilmoittautuneiden kanssa. Lähettiläiden toimet ovat kohdistuneet kotimaan kaupan ja lähiruoan käytön edistämiseen sekä alan kansainvälistymiseen.  Konseptille ei ole erillisiä määrärahoja, vaan toiminta perustuu yhteisten linjausten pohjalta tehtävään vapaaehtoistyöhön.

Ruokalähettiläs-konsepti on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten Satakuntavaltuuskunnan jäsenet ovat omalla toiminnallaan voineet auttaa maakunnan kehittämisessä ja tehdä vapaaehtoistyötä elinkeinoja hyödyttävällä tavalla.

Kokoontumisia kesällä ja talvella

Satakuntavaltuuskunnan kutsuu koolle Satakuntaliitto yhdessä valtuuskunnan valitseman puheenjohtajan tai varapuheenjohtajien kanssa. Tavoitteena on pitää vuosittain vähintään yksi valtuuskunnan kokoontuminen talvikaudella ja yksi kesäkaudella. Kutsut tapaamisiin lähetetään sähköpostitse.

Valtuuskunnan epävirallisen luonteen takia valtuuskunnalla ei ole sääntöjä tai jäsenmaksuja. Kokouskuluista vastaa Satakuntaliitto ja matkakuluista jokainen valtuuskunnan jäsen itse.

Linkit Satakuntavaltuuskunnan tapaamisia ja kokouksia koskeviin aineistoihin löytyvät sivun alaosasta.

Tietolähteitä

Satakuntaliitto kertoo ajankohtaisista aiheista Facebookissa www.facebook.com/satakuntaliitto

Verkkolehti Satanen löytyy osoitteesta http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen

Satakuntaliiton sivuilta löytyy runsaasti tietoa maakunnasta ja Satakuntaliiton toiminnasta. Esimerkiksi kohdasta Viestintä ja tietopalvelu löytyy monipuolisesti tietoa Satakunnasta, mm. infopaketti ja maakuntatunnukset.

Satakunta-mitaleista ja muista tunnustuksista löytyy tietoa täältä.

Kokouksia ja tapaamisia koskevat aineistot

Satakuntalainen Ehtoo 29.11.2018 kutsu

Satakuntalaine Ehtoo 7.3.2018, kutsu

Tapaaminen IBM Finlandilla 3.10.2017

Satakuntavaltuuskunnan kesäkokous 14.7.2017, kutsu

Satakuntalaine ehtoo 30.5.2017, kutsu

***

Satakuntalaine ehtoo 22.11.2016, kutsu

Satakuntalaine ehtoo 22.11.2016, muistio
Krista Tupala Satakuntaliitto: Katsaus Satakunnan matkailuun (6 Mt)
Tiina Leino Satakuntaliitto: Satakunnan markkinointi (6 Mt)
Terttu Hermansson Metsähallitus: Lauhanvuori region geopark (6Mt)

***

Satakuntavaltuuskunta Turun Kirjamessuilla 30.9.2016, kutsu

Satakuntavaltuuskunnan kokous 15.7.2016 kutsu
Satakuntavaltuuskunnan kokous 15.7.2016, muistio

Suuri Satakuntalaine Aluehallintoehtoo 24.5.2016, kutsu ja ohjelma
Aluehallintoehtoo 24.5.2016 muistio

Satakuntalaine ehtoo 18.11.2015, kutsu ja ohjelma

Satakuntavaltuuskunnan kokous 17.7.2015, kutsu

Vierailu Metropolia Ammattikorkeakoulussa 2.6.2015, kutsu ja ohjelma
Uusitalo, Metropolia AMK Oy
Vesiluoma, Satakunnan osaamis- ja koulutuspolitiikka

Satakuntalainen ilta 23.10.2014, kutsu ja ohjelma
Satakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet, tilannekatsaus 23.10.2014

Satakuntavaltuuskunnan kokous 18.7.2014, kutsu
Satakuntavaltuuskunnan kokous 18.7.2014, muistio
Satakunnan liikennehankkeet ja järjestelmäsuunnitelman laatiminen, esitys 18.7.2014

Satakuntalainen ilta 26.5.2014 kutsu
Satakuntalainen ilta 26.5.2014 muistio

Satakuntavaltuuskunnan 20v-juhlaseminaari 6.2.2014, ohjelma
Satakuntavaltuuskunnan 6.2.2014 juhlaseminaarin muistio

Satakuntavaltuuskunnan kokous 19.7.2013, kutsu ja asialista
Satakuntavaltuuskunnan kokous 19.7.2013 muistio
Satakunnan yrittäjien esitys (Markku Kivinen)
Kuntauudistus (Katja Palonen)
Maakuntaohjelman esittely

Satakuntavaltuuskunnan syysseminaari 28.11.2012
Seminaarimuistio 28.11.2012
Pori-Tampere -raideliikenteen jatkokehittaminen 28.11.2012
Satakunnan ajankohtaiset tiehankkeet 28.11.2012
Tuulivoimahavainnollistaminen 28.11.2012

Satakuntavaltuuskunnan kokousmuistio 20.7.2012

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi