Satakunta-strategia

2020-09-14

Satakunta-strategian osallisuus- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja kommentoitavana 14.9.-21.10.2020

Satakunnan Maakuntahallitus päätti 14.9.2020 yhdistää maakuntasuunnitelma 2050 – ja maakuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 laatimisprosessit uudeksi Satakunta-strategian valmistelutyöksi. Maakuntahallitus päätti myös hyväksyä Satakunta-strategian 2022-2025 osallisuus- ja arviointisuunnitelman sekä asettaa Satakunta-strategian osallisuus ja arviointisuunnitelman nähtäville julkisena kuulutuksena Satakuntaliiton sähköiselle ilmoitustaululle 30 vrk:n ajaksi. Tänä aikana mielipiteet on esitettävä Satakuntaliitolle kirjallisesti kirjaamoon: kirjaamo@satakunta.fi.

Osallisuus- ja arviointisuunnitelman luonnos (OAS) on kommentoitavana myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Luonnosta täsmennetään saadun palautteen perusteella. Osallisuus- ja arviointisuunnitelma voidaan päivittää laadinnan kuluessa johtuen muun muassa keskeneräisestä lainsäädännöstä ja EU:n ohjelmakauden valmistelusta.

Satakunta-strategian osallisuus- ja arviointisuunnitelman luonnos 14.9.2020

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi