Satakunta panostaa ruokaketjuun

Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksi.

Kasvu haetaan sekä viennistä että paikallisen ja suomalaisen markkinaosuuden lisäämisestä.

Kasvun perustana ovat puhtaat ja turvalliset tuotteet.

Ruokaketju muodostuu erikokoisista ja erilaisista osaavista ja uudistuvista toimijoista, jotka tehokkaan yhteistyön ansiosta täyttävät ja ylittävät asiakkaidensa nykyiset ja kehittyvät tarpeet.

Satakunta tuottaa vastuullisesti parasta ruokaa.

Tässä ovat tavoitteet, jotka on asetettu Satakunnan elintarvikestrategia 2014-2020:ssa. Se on maakunnan yhteinen ruokaketjun kehittämisohjelma ja luotu tukemaan Satakunnan elintarvikeklusterin kasvua ja kannattavuutta. Valmistelussa oli mukana iso joukko satakuntalaisia alan toimijoita. Strategian laadinnan koordinoinnista vastasivat Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys Satakuntaliiton ja alueen kuntien rahoittamassa Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelma 2014-2020 -hankkeessa.

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi