Satakunta 2035

Satakunta 2035 -raportti perustuu INTERREG III C WEST rahoitteisen Futures for Regional Development (FUTURREG) hankkeeseen (ks. www.futurreg.net). Hankkeessa oli mukana tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioita seitsemästä Euroopan maasta. Hanketta koordinoi Cardiff University’n Business Schoolin Observatory of Innovation yksikkö. Suomen osuuden vastuutaho oli Turun kauppakorkeakoulun
Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

FUTURREGhankkeen tavoitteena oli julkisorganisaatioiden ennakointiosaamisen kehittäminen. Kohteeksi valittiin yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Satakuntaliiton kanssa Satakunnan maakuntasuunnitelman (2011-2014) laatimisen käynnistäminen. Pitkän aikavälin suunnitelmassa tarvittavaa ennakointitietoa kerättiin käyttämällä FUTURREGhankkeen työkalupakkia. Ennakointitietoa sekä tietokantoja ja tunnuslukuja toimintaympäristön muutoksesta on olemassa valtavat määrät, mutta tiedon hyödyntäminen vaatii osaamista ja riittävää näkemystä ennakointiprosesseista. Satakunnan tavoitteena oli käynnistää oppimisprosessi, jossa osallistujien strateginen ajattelu ja ennakointiosaaminen lisääntyisivät.

Ennakointimenetelmien hyödyntäminen palvelee pitkän aikavälin toimintavalmiuksiin liittyvien hyötyjen tunnistamisessa ja muutosten ennakoinnissa. Edellä mainittujen tavoitteiden ohella tavoitteena oli myös tuottaa pitkän aikavälin ennakointitietoa maakunnan tulevaisuutta hahmottelevien strategisten asiakirjojen (maakuntasuunnitelman ja muiden vastaavien ohjelmien) laatimiseen ja päivittämiseen. Alueen toimijoilta itseltään tulevaisuusverstaissa kerätty tieto helpottaa maakunnan strategista suunnittelua sekä lisää ymmärrystä tulevaisuuden sosiaalisista, taloudellisista ja teknologisista kehitysmahdollisuuksista Satakunnassa.