Tilanneviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2015 - Aluekehittämisen uudet tuulet

Satakunnan Tulevaisuusfoorumissa tarkasteltiin maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä luotiin katsaus seuraavan vuoden aluekehittämisen lähtökohtiin. Vuoden 2015 foorumin teemana olivat aluekehittämisen uudet tuulet. Iltapäivän työryhmissä keskusteltiin maakuntaohjelman painopisteisiin sisältyvistä kehittämistoimenpiteistä (kts. alla työpajatyöskentely). 


Aluekehittämisen uudet tuulet                 

torstaina 10.12.2015
klo 9:30-15:30
Noormarkun Klubi (Laviantie 14, 29600 Noormarkku)

Ohjelma

10.00–10.20     Tilaisuuden avaus ja katsaus aluekehittämisen ajankohtaisiin teemoihin,
                       aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, Satakuntaliitto - esitys pdf

10.20–10.50     Tulevaisuuden kuntakuvat ennakoinnin välineenä ja kuntien uusi rooli
                       strategiapäällikkö Markus Pauni, Kuntaliitto - esitys pdf

10.50–11.25     ERM - ennakoitu rakennemuutos
                       ylitarkastaja Petra Stenfors Työ- ja elinkeinoministeriö - esitys

11.25 -11.45     Toimintaympäristön ennakointi
                       Tommi Ranta, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

11.45–12.45     Lounastauko (omakustanteinen)

12.45-13.00      Työpajojen ohjeistus
                       aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen Satakuntaliitto
                       ja Senior Designer Tytti Isokangas MDI

13.00-15.00      Työpajatyöskentely, (klo 14.15 kahvitauko)

15.00-15.30     Keskustelu jatkotoimenpiteistä ja tilaisuuden päätös

Työpajatyöskentely:

Voit tutustua maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjoihin.

Toimintalinja: Kannustavaa yhteisöllisyyttä
Satakuntalainen yhteiskuntatakuu - Yrittäjyyskasvatus, yritysten tuki- ja neuvontapalvelut, liiketoimintaympäristöjen kehittäminen, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen tukeminen
Houkutteleva yritystoiminta - Oppimisympäristöjen ja yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen, työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantaminen, työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja oppilaitosten yhteistyö

Toimintalinja: Puhdasta elinvoimaa
Uusiutuva teollisuus - Korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden TKI-toiminnan vahvistaminen, teollisuuden uusiutumiseen tähtäävien ratkaisujen pilotoinnit, teollisuuden energiatehokkaat ratkaisut, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon kehittäminen
Vahva elintarvikeketju - Maakunnan elintarvikeklusterin elinvoimaisuus, lähiruuan arvostus ja käyttö, hankinta- ja markkinointiosaamisen kehittäminen, innovatiivinen ja kestävä tuotekehitys, vesiensuojelu, sisävesien ekosysteemin kunnostus
Vetovoimainen Satakunta - Satakunnan vetovoiman vahvistaminen uusien asukkaiden, opiskelijoiden, työntekijöiden, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi maakuntaan, matkailualan yhteistyön vahvistaminen ja kestävän matkailun kehittäminen, Selkämeren kansallispuiston kehittäminen, kulttuuriala, maahanmuuttajien rekrytointipalvelut, yritysten invest-in toiminta, Satakunnan korkeakoulujen yhteistyön ja kansainvälisyyden tukeminen

Toimintalinja: Ihmislähtöisiä ratkaisuja
Arjen palvelut ja turvallisuus - Maakunnallinen turvallisuusyhteistyö, erilaisia toimijoita yhdistävät palvelutuotannon pilotoinnit, kolmannen sektorin osallistuminen palvelujen tuotantoon, paikallislähtöinen suunnittelu ja kehittäminen, asukasvaikuttamisen menetelmien kokeilut ja käyttöönotto
Hyvät yhteydet - Saavutettavuuteen liittyvät tavoitteet, nopeiden tietoliikenneverkkojen ja lähiliikenteen kehittäminen

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen
 • maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
 • kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
 • tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
 • tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
 • toisen asteen neuvottelukunta
 • alue-ennakointi
 • älykäs erikoistuminen
 • EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
 • maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
 • maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
 • Satakuntaliiton hankeryhmä
 • aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi