Satakunnan markkinointi ja brändikäsikirja

Satakuntaliitto vastaa Satakunnan maakunnan markkinoinnista, jonka tehtävä ja tavoite on kertoa laajasti Satakunnasta ja Satakunnassa tapahtuvista asioista niin satakuntalaisille kuin suomalaisille ja myös ulkomaille.

Markkinointikanava on Satakunta.fi-maakuntaportaali siihen liittyvine kanavineen (Facebook, Youtube, Issuu).

Satakuntaan liittyvät aineistot Satakunta.fi-portaalissa ja muissa kanavissa ovat käytössäsi. Hyödynnä kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä! Satakunnan markkinointi on meidän kaikkien yhteistyötä; ota mielellään yhteyttä Satakunnan markkinointiin liittyen.

 
Satakunnan brändikäsikirja

Satakunnan yhtenäinen viesti maakunnasta on Satakuntaliiton toimesta koottu Satakunnan brändikäsikirjaan. Satakunnasta kerrottavat, yhteiset viestit muodostuvat Satakunnan vetovoimatekijöistä, ja niillä korostetaan positiivisuutta, myönteistä maakuntahenkeä ja yhteisöllisyyttä.

Satakunta tarvitsee viestinviejikseen kaikkia satakuntalaisia! Satakunnan brändikäsikirjaa ja sen viestejä voivat yksittäiset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja julkisyhteisöt käyttää osana Satakunnan menestystä edistävää toimintaa. Se, että Satakunta kaikkine vahvuuksineen tiedetään Suomessa ja maailmalla, on satakuntalaisten yhteinen etu.

Satakunnan brändikäsikirjaan liittyvät aineistot löydät Satakunta.fi-portaalista tai tiedustele viestinnästä.

Hyvä elämä SatakunnassaHyvä elämä Satakunnassa
- Quality of life in Satakunta Finland

Teema korostaa elämänlaatua Satakunnassa. Se muodostuu pitkästä historiasta ja vahvoista juurista, edulli-sesta asumisesta, lyhyistä etäisyyksistä, monipuolisesta työ- ja koulutustarjonnasta, laajoista harrastusmahdollisuuksista, rikkaasta kulttuurielämästä ja ainutlaatuisesta luonnosta. Kannustavaa yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut toimivat maakunnan ihmisten ja elinvoiman hyväksi. (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035)

 

 

 

 

Suomi tarvitsee SatakunnanSuomi tarvitsee Satakunnan
- Finland needs Satakunta

Teema korostaa teollista ja uudistuvaa Satakuntaa, joka tuottaa vientiylijäämää, ruokaa ja energiaa muulle Suomelle. Satakunta on avoin, vientivetoinen ja kansainvälinen teollisuusmaakunta, johon yritykset uskovat ja investoivat. Satakuntaan sijoittaminen edistää koko Suomen hyvinvointia. (Satakunnan Teollisuuspilotti)

 

 

 

 

Luo oma elämyksesi SatakunnassaLuo oma elämyksesi Satakunnassa
- Create your own experience in Satakunta Finland

Teema korostaa Satakunnan monimuotoisuutta elämyksien ja hyvän elämän luomisessa. Satakunnalla on upea meri ja pitkä historia, tapahtumia, kaksi maailmanperintökohdetta, hauskan outoja murteita ja luovia ihmisiä. Maakunnassa on ruuhkaton tunnelma, fantastinen luonto ja edullista asua. Satakunta on aito paikka elää, yrittää ja kokea. (Satakunnan maakuntaportaali www.satakunta.fi)


 

 

 

 

 

Satakunnasta.Satakunnasta.
- From Satakunta Finland.
Edellisiä pääteemoja tukee teema Satakunnasta. Tätä voi käyttää eri yhteyksissä, joiden satakuntalaisuutta halutaan korostaa.

Satakunnan värimaailma

Viestintäasiantuntija / Communications advisor (tutkimusvapaalla 1/2021 saakka, viestinnästä vastaa viestintä- ja edunvalvonta-asiantuntija Sanna Oksa)
Tiina
Leino

• Satakuntaliiton viestintä (kanavat Satakuntaliitto.fi, Facebook)
• Satakunnan markkinointi (kanavat Satakunta.fi, Facebook, muut aineistot)
• Satakunnan brändityö (aineisto)
• viestintäkanavien pääkäyttäjä
maakuntajohtajan työtiimi
• communications & marketing

etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi / firstname.lastname (a) satakunta.fi

Markkinointisihteeri
Ulla
Koivula

• maakunnan markkinointi
• SataDigi-yhteistyö, järjestöyhteistyö, tapahtumat
• Satakunnan vanhusneuvoston sihteeri
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 50 528 4856
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi