Satakunnan luontomatkailuohjelma 2025

Luontomatkailuohjelmassa määritetään Satakunnan luontomatkailun kehittämisteemat, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset, joiden kautta maakunnan luontomatkailun liiketoimintapotentiaali saadaan esille.

Ohjelman on työstänyt Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakuntaliiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla. Ohjelman teossa on ollut mukana suuri joukko maakunnan luontomatkailussa toimivia kehittäjätahoja, kuntia, yrittäjiä sekä yhdistyksiä. Luontomatkailuohjelman toteutumista seurataan vuosittain Satakuntaliiton matkailufoorumissa ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämässä maakunnallisessa luontomatkailun kehittäjäverkostossa.

Luontomatkailuohjelma valmistui toukokuussa 2016 ja se täydentää Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa, joka laadittiin vuonna 2012.

Ohjelma ja siihen liittyvä aineistoraportti löytyvät alla olevista linkeistä:

Satakunnan luontomatkailuohjelma 2015

Satakunnan luontomatkailuohjelman aineistoraportti

Lisätiedot: Sanna-Mari Renfors, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Ohjelma löytyy myös seuraavasta linkistä sähköisessä muodossa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/111312/2016_B_4_Outdoors_Satakunta_luontomatkailuohjelma2016.pdf?sequence=2

Ohjelman aineistot on julkaistu raporttina osoitteessa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/106221/2016_B_3_SAMK_Outdoors_Satakunta_aineistoraportti.pdf?sequence=3

Tarkemmin luontomatkailuohjelman sisällöstä voit lukea myös:  

Satakuntaliiton verkkolehti Satasesta: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspx?taso=2&id=1121

sekä SAMKin verkkolehti Agorasta: https://agorasamk.wordpress.com/tag/luontomatkailu/