Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma -hanke

Hankkeen päätavoitteena on laatia Satakuntaan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa. Kasvuohjelman laadintaan sisältyy työpajoja, mallien luomista sekä selvityksiä. Kasvuohjelma sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteille. Tarkoituksena on vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla. Hanke on rahoitettu valtion vuoden 2018 talousarviosta. 
  • Hankkeen tarkoituksena on laaja-alaisesti selvittää Satakunnan alueella erilaisten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen laatua ja soveltuvuutta biokaasun tuotantoon.
  • Hankkeen toimenpiteenä järjestetään esim. työpajoja elintarvikeketjun sekä laajemmin bio- ja kiertotalouden toimijoiden yhteistyön tehostamiseksi.
  • Kasvuohjelman tausta-aineistoksi laaditaan selvitykset kiertotalouden symbiooseista, elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä ravinteiden kierrätyksen edistämisestä. 
  • Hanketta toteutettaessa huomioidaan ja hyödynnetään aikaisemmin toteutetuissa hankkeissa syntyneet tulokset sekä satakuntalaisten toimijoiden osaaminen ko. aihepiireissä.
  • Hankkeen tuloksena syntyy Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2018 - 28.2.2019

Koordinaattori
Sari
Uoti

• Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma
+358 44 711 4341 
sari.uoti (a) satakunta.fi

#100kierto