Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma

 

Biokiertotalouden osalta Satakunnassa keskeistä on kiinnittää huomiota laajaan systeemiseen muutokseen, joka edellyttää muutoksia toimintaympäristöömme ja toimintatapoihimme, osaamisen vahvistamiseen sekä tietoisuuden sekä innostuksen lisäämiseen kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi.  Tämän kasvuohjelman toimenpidekokonaisuuksilla haetaan ratkaisuja erityisesti biopohjaisten sivuvirtamateriaalien mahdollisimman kattavaan, kannattavaan ja optimoituun hyödyntämiseen sekä kierrätysravinteiden käyttöön.

Tilannekuvatarkastelusta, valmisteluprosessin aikana kootusta aineistosta sekä ohjelmaa varten laadituista taustaselvityksistä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta on määritelty Satakunnan biokiertotalouden kehittämisen tavoitteet sekä keskeiset toimenpidekokonaisuudet, joilla pyritään mahdollistamaan biokiertotalouden kasvun edellytykset Satakunnassa. 

Kasvuohjelman tausta-aineistoksi on laadittu selvitykset

- kiertotalouden symbiooseista biokaasulaitosten ympärillä,

- elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä 

- kierrätysravinteiden käytön edistämisestä.

Kasvuohjelmaa laadittaessa on huomioitu ja hyödynnetty aikaisemmin toteutetuissa hankkeissa syntyneet tulokset sekä satakuntalaisten toimijoiden osaaminen ko. aihepiireissä.

 

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi