Satakunnan ampumarataselvityksen laadinta

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakunnan liittoa laatimaan ampumaratojen kehittämissuunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita. Satakuntaliitto on käynnistänyt ampumaratojen kehittämissuunnitelman laadinnan Satakunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen nykytilaselvityksellä ja nykytilaselvityksen laadinnan jälkeen työ jatkuu kehittämissuunnitelman laadinnalla. Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään aikanaan käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan 2050 taustaselvityksenä.

Selvitystyötä varten muodostettiin ohjausryhmä, johon kutsutiin keskeiset Satakunnan metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatiot, viranomaiset, kuntaedustajat seuduittain sekä muita sidosryhmiä. Ohjausryhmän taustatukena toimii erillinen asiantuntijoista koostuva tukiryhmä. Ohjausryhmä on tärkeä osa sidosryhmätyötä ja ohjausryhmän jäsenet tuovat esille ampumaratoihin liittyvä tietoa, tarpeita ja kokemusta selvityksen tekijöiden ja suunnittelijoiden käyttöön Satakuntaliitossa.

Nykytilaselvitysluonnos lähettiin laajalle kommentointikierrokselle lokakuun loppupuolella. Saatujen palautteiden perusteella raportista julkaistiin päivitetty versio 27.12.2019. Raportti on ladattavissa alla olevan linkin kautta.

Selvitys ladattavissa tästä (pdf 24 Mt)

Satakunnan ampumarataverkoston nykytilaan ja kehittämiseen liittyvän kyselyn vastausaika päättyi joulukuussa 2019. Kyselyn vastausten yhteenveto on ladattavissa täältä

 

Ohjausryhmässä on edustajat seuraavilta tahoilta:

 • Suomen riistakeskus, Satakunta
 • Suomen metsästäjäliitto, Satakunnan piiri
 • Puolustusvoimat, Porin prikaati ja 2. Logistiikkarykmentti
 • Lounais-Suomen poliisilaitos
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Kuntien edustus seutukunnittain
  • Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Rauman ja Porin kaupungit, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelun kuntayhtymä PoSa. Lisäksi Ulvilan kaupungin edustaja tukiryhmässä
 • Suomen Ampumaurheiluliiton Lounais-Suomen aluejaosto - Säkylän Seudun Ampujat, Turun Seudun Ampujat ry
 • Suomen Ampumaurheiluliiton Lounain-Suomen aluejaosto ja seuratason edustajina Kankaanpään Ampumaurheilijat ry, Kokemäen Kerhoampujat ry ja Satakunnan Ampujat ry
 • Satakunnan Reserviupseeripiiri ry
 • Satakunnan Reserviläispiiri ry
 • MPK/Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri
 • SLL Satakunta
 • MTK Satakunta
 • Suomen Ampumaurheiluliitto
 • Suomen Metsästäjäliitto
 • Satakuntaliitto

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, anne.savola#satakunta.fi, puh. 050 596 1362

Paikkatietoasiantuntija Veli-Matti Rintala, veli-matti.rintala#satakunta.fi, puh. 044 711 4316